Vēlos praksi uzņēmumā

Norādot - Tu uzņēmumam apstiprini, ka vēlies iegūt pieredzi un doties praksē klātienē tieši pie viņa. Cītīgi atbildi uz jautājumiem un uzņēmuma pārstāvis ar Tevi sazināsies.

72.5% jaunieši saņem piedāvājumus pēc apstiprinājuma
8 565 jaunieši jau šādi ir ieguvuši prakses vai darba iespējas

15

2. Revidenta galvenais uzdevums ir pārliecināties par finanšu pārskata ziņojuma atbilstību patiesībai. Cik bieži ir nepieciešams veikt revīziju uzņēmumos, kuri pārsniedz likumā noteiktos kritērijus?

Pieslēdzies, lai atbildētu